CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparing Swedish Students for the ESS

M. Wolff ; Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Neutron News (1044-8632). Vol. 24 (2013), 3, p. 6.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-05-04.
CPL Pubid: 216223

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur