CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanics of Single Microgel Particles

H.M. Wyss ; Johan Mattsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; T.A. Franke ; A. Fernández-Nieves ; D.A. Weitz
Microgel Suspensions: Fundamentals and Applications p. 311-325. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: Capillary micromechanics , Elastic behavior , Flow behavior , Microgel suspensions , Single microgel particle , Suspension rheologyDenna post skapades 2015-05-04.
CPL Pubid: 216193

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur