CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developments in the Use of Passive Sampling Devices for Monitoring Pollutants in Water

G.A. Mills ; R. Aguilar-Martínez ; R.C. Greenwood ; I.J. Allan ; J. Brümmer ; Jesper Knutsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; B. Vrana
Handbook of Sample Preparation p. 341-363. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: Calibration techniques, Device miniaturization, Passive samplers in environmental monitoringDenna post skapades 2015-05-04.
CPL Pubid: 216192

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Marin teknik

Chalmers infrastruktur