CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SIRen - En stark forskningsmiljö för hållbar integrerad renovering

Kristina Norling Mjörnell ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Dennis Johansson
Bygg & Teknik 2, p. 22-24. (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-30.
CPL Pubid: 216145