CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Per Eskil Sundahl

Lisa Brunnström (Institutionen för arkitektur)
Svenskt Biografiskt Lexikon 167, p. 188-192. (2014)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Redaktör Åsa Karlsson, RiksarkivetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-30.
CPL Pubid: 216136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur