CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing assessment from an activity theory perspective

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Bridging the assessment gap in English-medium higher education (2006)
[Kapitel]

Nyckelord: assessment, engineering education, project-based learning, activity theoryDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-12-23.
CPL Pubid: 21611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Pedagogik
Språkstudier

Chalmers infrastruktur