CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bond clause proposals for FRP bars/rods in concrete based on CEB/FIP Model Code 90. Part 1: Design bond stress for FRP reinforcing bars

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Structural Concrete, Journal of the fib. Thomas Telford, London (1464 4177). Vol. 7 (2006), No 2, p. 47-55.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, FRP reinforcement, bond, code proposalDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 21608

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur