CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical analysis of bacterial nanocellulose for biomedical applications

J.M. Schwertz ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A.W. Eberhardt
ASME 2012 Summer Bioengineering Conference, SBC 2012; Fajardo; Puerto Rico; 20 June 2012 through 23 June p. 837-838. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-29.
CPL Pubid: 216043

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur