CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bio-Based Materials as Templates For Electronic Devices

Christian Müller (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; O.W. Inganäs
Stretchable Electronics p. 401-429. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: Amyloid fibrils, Bio-based materials, Carbon nanotubes, Cellulose nanofibers, Conjugated polymer, DNA, Light-emitting diode, Organic semiconductor, Photoluminescence, Silk, TransistorDenna post skapades 2015-04-29.
CPL Pubid: 216042

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur