CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrically conductive polymeric bi-component fibers containing a high load of low-structured carbon black

Erik Nilsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Applied Polymer Science (0021-8995). Vol. 132 (2015), 29, p. art. no. 42255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: composites, conducting polymers, fibers, carbon blackDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-29. Senast ändrad 2015-06-04.
CPL Pubid: 216032

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Textil-, gummi- och polymermaterial
Funktionella material

Chalmers infrastruktur