CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy

Annika Enejder (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; C. Heinrich ; Christian Brackmann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; S. Bernet ; M. Ritsch-Marte
Biomedical Imaging: Principles and Applications p. 304-330. (2012)
[Kapitel]

Nyckelord: CARS application, probing into metabolic disease mechanism, CARS microscopy, insights into bio-, materials- and nanosciences, Tunable laser sources, probing molecular vibrations at free choiceDenna post skapades 2015-04-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 216029

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur