CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Glassy Dynamics of Proteins

Guo Chen (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik ; SuMo Biomaterials) ; P.W. Fenimore ; H. Frauenfelder
Structural Glasses and Supercooled Liquids: Theory, Experiment, and Applications p. 319-339. (2012)
[Kapitel]

Nyckelord: Barrier control, CS, and EL, Glassy dynamics of proteins, Solvent viscosity, gating and α-slavingDenna post skapades 2015-04-29. Senast ändrad 2016-04-06.
CPL Pubid: 216005

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur