CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing Self-Assembling Structures of Particles and Cells

Oskar Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; SuMo Biomaterials)
2015.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-29. Senast ändrad 2016-03-31.
CPL Pubid: 215982

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Matematisk fysik
Strukturbiologi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-05-27
Tid: 13:15
Lokal: EA
Opponent: Professor Steen Rasmussen