CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Why a special issue on healthcare action research?

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Action Research (1476-7503). Vol. 13 (2015), 1, p. 3-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 215952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet

Chalmers infrastruktur