CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnaden som klimatsystem

Enno Abel (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Installationsteknik, CTH, 2002. - 31 s.
[Rapport]

-

Nyckelord: climatization, conditioning, building, hvac, building sectorDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik VIN087:1 2002