CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 279-381 GHz SIS Receiver for the APEX Telescope

C. Risacher ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Erik Sundin ; Alexey Pavolotsky ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Karl-Åke Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Lars-Göran Gunnarsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Magnus Svensson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Mathias Fredrixon (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Sven-Erik Ferm (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; V.P. Robles ; Magne Hagström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; al et.
Proceedings of the 16th International Symposium on Space Terahertz Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, May 2-4, 2005 p. 432-437. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur