CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kost för önskad vikt - Fri minikurs på nätet

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 1 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Hela kursen kan klaras på ungefär en timme. Via video eller rapport förklaras orsaker till övervikt med fokus på socker och kolhydrater. Konkreta listor avslöjar skräpmat som den kunnige väljer bort för att hälsoriktigt uppnå och hålla stabil önskad vikt.

Nyckelord: socker, kolhydrater, blodsocker, övervikt, fetma, diabetes


En uppföljande fri endagskurs med övningsuppgifter och studietips planeras.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-28. Senast ändrad 2015-04-30.
CPL Pubid: 215902

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Hälsovetenskaper
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kost mot Övervikt - Nationell Nätkurs