CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a Sideband Separating Receiver for 500 GHz

Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; C. Risacher ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Proceedings of 16th International Symposium on Space Terahertz Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, May 2-4, 2005 (1652-0769). p. 185-187. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur