CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Balanced Waveguide HEB Mixer for APEX 1.3 THz Receiver

Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; C. Risacher ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of 16th International Symposium on Space Terahertz Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, May 2-4, 2005 (1652-0769). p. 214-216. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 21588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur