CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Element Modelling of Two-way RC Slabs with Varying Modelling Choices

Jiangpeng Shu (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; David Fall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
The 10th fib International PhD Symposium in Civil Engineering p. 589-594. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-27. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 215795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur