CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stratospheric Ozone Isotope Enrichment Studied by Sub-Millimeter Wave Heterodyne Radiometry: The Observation Capabilities of SMILES

Y. Kasai ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; C. Takahashi ; S. Hoshino ; K. Takahashi ; J. Inatani ; M. Shiotani ; H. Masuko
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Vol. 44 (2006), 3, p. 676-693.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21570

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur