CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear and nonlinear oscillatory shear extensional and combined methods for the characterization of graphene based nanocomposites: influence of processing conditions

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mahdi Abbasi ; Roxana Figuli ; Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Manfred Wilhelm
10th Annual European Rheological Conference, Nantes, France p. 131. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-23. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 215653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur