CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transition sequences of supercritical polymer melt straight and curved streamlines channel extrusion flows in a high sensitivity mechanical pressure system

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ingo Naue ; Manfred Wilhelm
10th Annual European Rheology Conference, Nantes, France p. 74. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-23. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 215647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur