CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energetic electron transport in the presence of magnetic perturbations in magnetically confined plasmas

Gergely Papp ; M Drevlak ; Gergö Pokol ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Journal of Plasma Physics (0022-3778). Vol. 81 (2015), 3, p. 475810503.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The transport of energetic electrons is sensitive to magnetic perturbations. By using 3D numerical simulation of test particle drift orbits we show that the transport of untrapped electrons through an open region with magnetic perturbations cannot be described by a diffusive process. Based on our test particle simulations, we propose a model that leads to an exponential loss of particles.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-23. Senast ändrad 2017-01-06.
CPL Pubid: 215632

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur