CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Social Spatiality of Risks and Accidents in Homes and Neighborhoods

Jörgen Lundälv ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur)
Oral presentations at URBSEC lunch seminar, Speakers Corner, Kuggen, Lindholmen Science Park, Göteborg, 22 april 2015. Urban Safety and Societal Security. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Hem- och boendemiljöer, riskutsatthet, funktionsnedsättningar, skador, trygghet, IDB, skadeprevention, miljöerDenna post skapades 2015-04-22. Senast ändrad 2015-04-24.
CPL Pubid: 215602

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för socialt arbete (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Sociologi
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur