CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Broadband Policy and the EU Digital Agenda: Demand and Supply Dimensions of Ultra-fast Internet

Chatchai Kongaut (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2015-04-21. Senast ändrad 2015-04-21.
CPL Pubid: 215525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2014-01-13
Tid: 13:00
Lokal: Room 3357
Opponent: Professor Teodosio Pérez Amaral, Department of Quantitative Economics, Universidad Complutense de Madrid

Ingår i serie

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology