CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special Issue: Action Research and Healthcare Guest Editors: Svante Lifvergren, Tony Huzzard, Andreas Hellstrom

Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Action Research (1476-7503). Vol. 13 (2015), 1, p. 3-8.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Editorial.Denna post skapades 2015-04-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 215524

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur