CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impacts of mobile termination rates on retail prices: the implication for regulators

Chatchai Kongaut (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Info (1463-6697). Vol. 16 (2014), 2, p. 80-93.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-04-21.
CPL Pubid: 215516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur