CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reassembly of Cellulose into 3D Biomaterials

Johan Sundberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
2015. ISBN: 978-91-7597-199-5.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-21.
CPL Pubid: 215495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Polymerteknologi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-05-27
Tid: 10:00
Lokal: KE
Opponent: Prof. Tetsuo Kondo