CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Error Probability of a Noisy Channel Network Using Network Coding

Ming Xiao (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tor Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE WCNC, Las Vegas April 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-07-04.
CPL Pubid: 21547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur