CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Serially concatenated continuous phase modulation with symbol interleavers: performances,properties and design principles

Ming Xiao (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tor Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
European Transactions on Telecommunications Vol. 17 (2006), 4, p. 439-449.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-07-04. Senast ändrad 2009-09-28.
CPL Pubid: 21541

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur