CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Galactic Masers

Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Radio Astronomy at 70: from Karl Jansky to Microjansky, EAS Publ. series Vol. 15 (2005), p. 297-316.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-07-10.
CPL Pubid: 21539

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur