CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Very-Large-Eddy Simulation Based on k-omega Model

X. Han ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Aiaa Journal (0001-1452). Vol. 53 (2015), 4, p. 1103-U8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-04-20.
CPL Pubid: 215389

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur