CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Thin Ring Model for the OH Megamaser in IIIZW35

Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; M. Elitzur
Astrophysics and Space Science Vol. 295 (2005), 1-2, p. 325-330.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21538

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur