CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral Line and Continuum Radiation Propagation in a Clumpy Medium

John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; M. Elitzur ; Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astrophysics and Space Science Vol. 295 (2005), 1-2, p. 319-324.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur