CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preservation of muscle protein products

Herbert Hultin ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; M.P. Richards
(2003)
[Patent]


Denna post skapades 2015-04-19.
CPL Pubid: 215357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Chalmers infrastruktur