CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High efficiency alkaline protein extraction.

Herbert Hultin ; S.D. Kelleher ; Y. Feng ; H.G. Kristinsson ; M.P. Richards ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; S. Ke
(2000)
[Patent]


Denna post skapades 2015-04-19.
CPL Pubid: 215356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Chalmers infrastruktur