CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seafood for the Modern Consumer

Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Aquatic Food Product Technology (1049-8850). Vol. 21 (2012), 4, p. 287-288.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

EditorialDenna post skapades 2015-04-19.
CPL Pubid: 215341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Chalmers infrastruktur