CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel sources of omega-3 for food and feed

Charlotte Jacobsen ; Bente Torstensen ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
European Journal of Lipid Science and Technology (1438-7697). Vol. 115 (2013), 12, p. 1347.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

EditorialDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-18.
CPL Pubid: 215334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur