CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-Band OSNR Monitoring of PM-QPSK Using the Stokes Parameters

Lars Lundberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2015 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2015, Los Angeles, United States, 22-26 March 2015 p. 7122095. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We discuss OSNR monitoring using low bandwidth Stokes parameter analysis. OSNR levels reaching 23dB are experimentally estimated within ±1dB. Simulations show resilience to chromatic dispersion, corresponding to 1000km of SMF for the experimental setup.


Paper W4D. 5Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-17. Senast ändrad 2016-04-06.
CPL Pubid: 215301

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur