CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A high speed power detector for D-band communication

Mingquan Bao ; Jingjing Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Roman Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE transactions on microwave theory and techniques (0018-9480). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-04-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 215223