CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An FPGA-based 5Gbit/s D-QPSK modem for E-band point-to-point radios

Zhongxia Simon He (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Wen Wu (Institutionen för signaler och system) ; Jingjing Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Yinggang Li ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
European microwave conference (EuMC) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 215221

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Kommunikationssystem
Datatransmission
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur