CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A simple DBPSK modem based on high-speed logical gates for a 70/80 GHz GbE microwave link

Jonas Hansryd (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jingjing Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Yinggang Li
Vehicular Technology Conference (VTC 2010-Spring) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-15.
CPL Pubid: 215220