CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel FPGA-based 2.5Gbps DQPSK modem for high capacity microwave radios

Zhongxia Simon He (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jingjing Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Yinggang Li ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
International Conference of Communications (ICC2010) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 215211