CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtidens projektering en förstudie om metoder som leder till snabbare, effektivare och mer produktionsanpassad projektering

SBUF rapport nr. 12623

Petra M. Bosch-Sijtsema (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 22 s.
[Rapport]

Denna rapport redogör för en genomförd förstudie om framtidens projektering i svensk byggindustri. Projekteringsprocessen är en komplex process som involverar många olika aktörer. Tyngdpunkten i studien ligger på att undersöka samarbete mellan dessa aktörer, t ex hur kommunikationen och lärandet kan utvecklas för att förnya och förbättra projekteringsprocessen. Förstudien bygger på tre utförda aktiviteter: (1) en litteraturstudie. (2) en intervjustudie, samt (3) en workshop. Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan förbättra projekteringsprocessen genom att kartlägga och undersöka nuvarande samt nya metoder och tekniker kring kommunikation och samarbete mellan olika aktörer i projekteringsprocessen för att uppnå en effektivare, snabbare och mer produktionsanpassad byggprocess. Målsättningen är att undersöka projekteringens problem och förbättringsmöjligheter utifrån forskningslitteraturen och intervjuer med aktörer inom den svenska byggbranschen. Som slutsats behöver vi utveckla och forska på en helhetssyn som bygger på en kombination av flera element: (a) användningen av ny teknologi, (b) nya arbetsmetoder och processor, (c) organisationsförändringar i termer av incitament, feedback, och bonussystem, (d) och möjligtvis nya former för samarbete mellan olika företag

Nyckelord: design, construction management, information systemsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-14. Senast ändrad 2015-04-14.
CPL Pubid: 215201

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur