CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency of 10 % for quasi-solid state dye-sensitized solar cells under low light irradiance

T.M.W.J. Bandara (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Wjmjsr Jayasundara ; Hdns Fernado ; MAKL Dissanayake ; L. A. A. De Silva ; Ingvar Albinsson ; Maurizio Furlani ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Journal of Applied Electrochemistry (0021-891X). Vol. 45 (2015), 4, p. 289-298.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Polyacrylonitrile-based gel electrolytes were prepared using tetrapropylammonium iodide salt for dye-sensitized solar cells (DSSCs). The optimized gel electrolyte exhibited an ionic conductivity of 2.6 mS cm(-1) at 25 A degrees C and the DSSC fabricated with this gel electrolyte showed open-circuit voltage, short-circuit current density, fill factor, and efficiency of 0.71 V, 11.8 mA, 51, and 4.2 %, respectively, under one sun irradiation. The efficiency of the cell increases increased with decreasing solar irradiance achieving 10 % efficiency and 80 % fill factor at 3 mW cm(-2) a low irradiance value of 3 mW cm(-2). Lower efficiencies at higher intensities were attributed to transport limitation of the redox mediators at high irradiation intensities. This work suggests that quasi-solid state DSSCs can reach efficiencies close to that of liquid electrolyte-based cells at low irradiance levels. The results open up new vistas on efficiency improvement in DSSCs by optical manipulation and control of DSSCs.

Nyckelord: Dye-sensitized solar cells, Gel polymer electrolyte, Polyacrylonitrile, Light intensity, Low light irradiation, Efficiency enhancementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-04-13. Senast ändrad 2016-07-14.
CPL Pubid: 215141

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Fysik

Chalmers infrastruktur