CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

N-Body simulations of disc galaxies can shed light on the Dark-Matter problem

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium)
Dark matter : proceedings of DM97, 1st Italian conference on dark matter, Trieste, December 9-11, 1997 / editor, Paolo Salucci. Firenze, Italy : Studio Editoriale Fiorentino p. 177-182. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215045

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur