CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How faithful are N-body simulations of disc galaxies? Artificial suppression of dynamical instabilities.

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium)
Astronomical & Astrophysical Transactions: The Journal of the Eurasian Astronomical Society Vol. 7 (1995), 4, p. 317 - 321.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215042

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur