CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How faithful are N-body simulations of disc galaxies? -- Artificial suppression of gaseous dynamical instabilities

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium)
Astrophysics and Space Science Vol. Volume 216 (1994), 1-2, p. 353-357.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215039

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur