CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How Faithful Are N-Body Simulations of Disc Galaxies? - Artificial Suppression of Stellar Dynamical Instabilities

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium)
Ergodic Concepts in Stellar Dynamics - Lecture Notes in Physics Vol. 430 (1994), p. 257-260.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-04-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 215038

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur